Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Àrea de Tecnologies - WIFI Imatge de diagramació
Inici WIFI Inici UB Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Condicions d'ús. Limitacions funcionals Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Menú WIFI
Eduroam
Presentació
Condicions d'ús
Autenticació
Seguretat
Limitacions funcionals
Dades de configuració
Procediment per entrar
Suport
Cobertura
 
Imatge de diagramació Imatge de diagramació  
 

La xarxa dels clients wifi és una xarxa d'adreçament IP privat (10.111.x.y) que es comunica amb la xarxa cablejada de la UB a traves de NAT. Aquestes adreces privades no son visibles per cap altre màquina. Les connexions TCP poden ser iniciades des d'un client wifi a un host d'adreçament públic, però no a l'inrevés. Això vol dir que l'estació wifi es pot comportar com client però no com servidor o, en general, com receptor de connexions. Els clients wifi tampoc són visibles entre sí. (NOTA: Els clients wifi accedeixen a l'exterior amb adreces públiques de la forma 161.116.111.z)

L'estació client pot usar aplicacions que obrin connexions TCP amb màquines d'adreçament públic, com ara servidors web, imap, etc. (protocols http(s), ftp, imap(s), smtp(s), telnet, ssh, etc.) No funcionaran aplicacions de servidor o que necessitin connexions entrants, com ara: compartir discos, impressores o escriptori; protocols de videoconferència; etc.

Matlab o altres aplicacions de llicència dinàmica poden no funcionar.

 

 

 

 

 

 

 
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Àrea de Tecnologies - Comunicacions