Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Àrea de Tecnologies - WIFI Imatge de diagramació
Inici WIFI Inici UB Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Dades de configuració Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Menú WIFI
Eduroam
Presentació
Condicions d'ús
Dades de configuració
Procediment per entrar
Suport
Cobertura
 
Imatge de diagramació Imatge de diagramació  
  Per a la configuració dels equips d’usuari de cara a la seva connexió amb WifiUB cal tenir en compte que:

·        El nom de xarxa (SSID) emprat és "wifi.ub.edu".

·        No s'utilitza encriptació ni autenticació al nivell de ràdio (la xarxa sense fils opera en accés obert).

·        Hi ha, però, una autenticació abans de connectar el client inalàmbric a la resta de la xarxa UB / Internet. Aquesta autenticació s'efectua dins d’un formulari Web que apareix la primera vegada que l'usuari invoca una pàgina Web al seu navegador.

·        La pàgina Web on apareix el formulari d'autenticació utilitza connexió https: les credencials es transporten de forma confidencial.

·        Es precisa un navegador amb suport https de 128 bits per l'autenticació (qualsevol prou modern).

·        Donat que la xarxa és insegura a nivell ràdio l'usuari ha de tenir cura d'emprar protocols de comunicacions segurs en les aplicacions sensibles.

Per a una xarxa oberta com WifiUB, i amb determinats sistemes operatius, no cal configurar res de particular com és el cas del Windows XP si alhora el driver és compatible WZC []. Per a d’altres casos caldrà seguir les instruccions del fabricant de l’equip. A continuació,  es detalla l'aspecte típic de la configuració automàtica de xarxa inalàmbrica per a Windows XP:

 

 

Procediment per entrar

Configuració pel correu corporatiu ub.edu

Per accedir als servidors del correu corporatiu ub.edu cal usar els ports SSL

Dominis Correu entrant Correu sortint

IMAP SSL

POP SSL

SMTP TLS

@alumnes.ub.edu @facxxx.ub.edu mailest.ub.edu:993 mailest.ub.edu:995 mailest.ub.edu:465
@ub.edu mailper.ub.edu:993 mailper.ub.edu:995 mailper.ub.edu:465
@antics.ub.edu mailant.ub.edu:993 mailant.ub.edu:995 mailant.ub.edu:465

 

 
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Àrea de Tecnologies - Comunicacions